<
>
1
 / 6
meerjarenverslag
stichting Sofa, 1989-2006
Gedrukt op één strook papier van 8 x 800 cm, opgerold.
Overzicht van de subsidies die Stichting Sofa 17 jaar lang heeft toegekend aan beginnende meubelontwerpers en meubelmakers, plus een overzicht van alle Sofa projecten zoals tentoonstellingen.
>>Zie ook de digitale versie, inclusief een register op naam van ontwerpers en andere betrokkenen: http://www.johannesniemeijer.nl/sofa